Author Archive

Fagernut sesongen 2012

Bilder tatt av Jolanta Berzina sommeren 2011

Fagernut har vært åpen daglig fra 24. juli og til 20. august.

Sykling er nå som normalt , med noen få spennende snøfonner.

 

Resten av sesongen vil vi være åpen kun i helgene frem til 23 . september , som er sesongslutt

OPERA PÅ RALLARMUSEET / Rallarhelg

Vi er i år så heldige at noen har jobbet svært hardt og lenge med en Opera ” Bergtatt – en rallaropera.

Det er Forestillinger 24. sept , 26. sept og 27. september.

Urpremiere er    22. september.

Rallarvegrapport 28. juli 2012

                                                 Rallarvegrapport

                   Sykkelvegen langs Bergensbanens høyfjellstrekning

 

Rallarvegen kalles den gamle anleggsvegen som går langs Bergensbanen`s høyfjellstrekning fra Haugastøl til Myrdal og Flåm, samt fra Upsete til Voss. Vegen er totalt 123 km og går i en mektig høyfjellsnatur og helt ned til sjøen.

RALLARVEGRAPPORT   28.07.2012

Sykkeltrafikken på Rallarvegen er godt i gang og det sykles fra Haugastøl og til Finse og det tas tog til Hallingskeid Videre vestover er Rallarvegen normalt fremkommelig.

 

Nå er vi i gang for fullt, det er nå mange som daglig tar seg over fra Finse til Hallingskeid Det ligger fortsatt er en del snøfonner i området fra Fagerbotten og til Lågheller, men uten alt for tung oppakning og barnetraller så er det nå greit for alle som liker en liten utfordring.

Vi mener fortsatt at det er lurt med fjellstøvler som fottøy.

 

 

Strekning: Haugastøl-Finse

 

Helt greit å ta seg frem med sykkel.

 

Strekning: Finse-Fagernut-Hallingskeid

Barnefamilier bør fortsatt vurdere å ta toget mellom Finse og Hallingskeid.

NSB har gitt «spesialpris» på kr 29.- pr sykkel ut juli!!

 

Daglig så er det nå mange som sykler mellom Finse og Hallingskeid og Fagernut er i drift. Som vanelig blir det flere og flere som gjør dette utover i august.

 

Strekning: Hallingskeid – Myrdal/Vatnahalsen

På strekningen Hallingskeid – til Klevagjelet  er fri for snø.  . OBS ! Vegen gjennom Klevagjelet er ikke sikret og skiltet. . Vær forsiktig !

 

 

Strekning: Myrdal/Vatnahalsen-Flåm

Varierende kvalitet fra Myrdal og ned Myrdalssvingen. ,men helt greit. Vær forsiktig, de fleste bør her trille de bratteste strekningene. Barn må IKKE få sykle fritt nedover, hold de bak og legg opp til ett fornuftig tempo, veksle mellom sykle og trille.

 

Strekning: Upsete-Mjølfjell vandrerhjem – Voss

 

Her er det helt snøfritt.

 

 

 

 

 

Ytterligere info:

             Vatnahalsen  Høyfjellshotell Telefon 57633722   www.vatnahalsen.no

Nærmere info: www.nsb.no eller NSB kundetelefon: 815 00 888

 

GOD TUR PÅ RALLARVEGEN SESONGEN  2012!

Finse 28/.07.2012

Stiftinga Rallarmuseet Finse 5719 Finse     www.rallarmuseet.no

Kjell Magne Tangen  bestyrer             Tlf.  90 50 09 40, e-post: post@rallarmuseet.no

Fagernut er nå i drift pr 25.juli

Fremgraving av vannledningen

Nå har vi fått liv i Fagernut og solgt vafler og kaffe i tre dager.De som kommer innom  tar snøfonnene med ett smil

Rallarvegrapport 18. juli 2012

                                                 Rallarvegrapport 

                   Sykkelvegen langs Bergensbanens høyfjellstrekning

 

Rallarvegen kalles den gamle anleggsvegen som går langs Bergensbanen`s høyfjellstrekning fra Haugastøl til Myrdal og Flåm, samt fra Upsete til Voss. Vegen er totalt 123 km og går i en mektig høyfjellsnatur og helt ned til sjøen.

RALLARVEGRAPPORT   18.07.2012

Sykkeltrafikken på Rallarvegen er godt i gang og det sykles fra Haugastøl og til Finse og det tas tog til Hallingskeid Videre vestover er Rallarvegen normalt fremkommelig.

 

Det er fortsatt  snø mellom Finse og Hallingskeid, Det anbefales barnefamilier og mindre erfarne/utstyrte sykelister å ta toget på denne strekningen. Pluss kanskje de fleste andre. …

MEN er du godt trent og har lite bagasje så er det nå mulig å gjennomføre strekningen på ca 4-5 timer og en har faktisk nytte av syklene,  Type fjellstøvel helst med gamasjer anbefales da det er mye trilling på snøfonnene , en blir våt og fare for frostskader ved  bruk av  joggesko/sykkelsko.

 

 

Strekning: Haugastøl-Finse

 

Helt greit å ta seg frem med sykkel.

 

Strekning: Finse-Fagernut-Hallingskeid

Det anbefales å ta toget på denne strekningen for de fleste.

NSB har gitt «spesialpris» på kr 29.- pr sykkel ut juli !!

 

MEN er du godt trent og har lite bagasje så er det nå mulig å gjennomføre strekningen på ca 4-5 timer og en har faktisk nytte av syklene. Type fjellstøvel helst med gamasjer anbefales da det er  trilling på snøfonnene, en blir våt og fare for frostskader ved bruk av  joggesko/sykkelsko.

 

Ingen bør gjøre dette hvis de ikke har dagen til disposisjon, men ved tidlig start fra Finse skal det være mulig å nå normal middagstid i Flåm.

Noen få har allerede syklet og trillet strekningen. Som vanelig blir det flere og flere som gjør dette utover i.

 

Strekning: Hallingskeid – Myrdal/Vatnahalsen

På strekningen Hallingskeid – til Klevagjelet  er det brøytet og vegen fri for snø.  . OBS   . Vegen gjennom Klevagjelet er ikk sikret og skiltet. . Vær forsiktig. !

 

 

Strekning: Myrdal/Vatnahalsen-Flåm

Varierende kvalitet fra Myrdal og ned Myrdalssvingen. ,men helt greit . Vær forsiktig, de fleste bør her trille de bratteste strekningene. Barn må IKKE få sykle fritt nedover, hold de bak og legg opp til ett fornuftig tempo, veksle mellom sykle og trille.

 

Strekning: Upsete-Mjølfjell vandrerhjem – Voss

 

Her er det helt snøfritt.

 

 

 

 

 

Ytterligere info:

             Vatnahalsen  Høyfjellshotell Telefon 57633722   www.vatnahalsen.no

Nærmere info: www.nsb.no eller NSB kundetelefon: 815 00 888

 

GOD TUR PÅ RALLARVEGEN SESONGEN  2012!

Finse 19.07.2011

Stiftinga Rallarmuseet Finse 5719 Finse     www.rallarmuseet.no

Kjell Magne Tangen  bestyrer             Tlf.  90 50 09 40, e-post: post@rallarmuseet.no

Representantskapsmøte 31. juli kl. 13

Medlemmer av venneforeninga er velkomne til Representantskapsmøte for Stiftinga Rallarmuseet 31. juli kl. 13 på Rallarmuseet.

Rallarmuseet Finse åpent 6. juli

Nå har Rallarmuseet på Finse åpnet for sesongen 2012.

Museet er åpent fra kl 1000 til kl 2200 hver dag med unntak av enkeltdager hvor hele ellere deler av lokalene er utleid.
Museet er som regel selvbetjent , men i perioder er der “vertskap” som veileder og har enkel servering.

Inngang koster :

Voksen KR 40,-
Barn KR 20.-

Rallarvegrapport 7. Juli 2012

Som tidligere nevnt så er 2012 litt nærmere ett normalår, enn de siste sesongene . Med hensyn til hvor langt “våren” er kommet i høgfjellet pr dags dato.
Pr dags dato er det slik at det går greit å sykle fra Haugastøl og til Finse , og fra Halligskeid og vestover til Vatnahalsen Myrdal og ned til Flåm .

Upsete-Mjølfjell vandrerhjem – Voss
Her er det helt snøfritt.

Mellom Finse og Hallingskeid er det fortsatt så mye snø at folk flest bør ta toget her .
En gladmelding er at NSB har lagt seg på en svært minnelig pris kr 29,- pr sykkel (normalpris kr 175.- !!!!) for å ta med sykler fra Finse til Hallingskeid.
Alle overnattingsbedriftene langs Rallarvegen er nå åpne og sultne på å ta imot folk som skal ta seg frem langs en av landets fineste sykkelruter.

Ytterligere info:
• Stiftinga Rallarmuseet Finse NY Hjemmeside : www.rallarmuseet.no
• Finsehytta åpen telefon telefon 56 52 67 32 finsehytta@turistforeningen.no
• Hotellet Finse 1222 åpen telefon 56 52 71 00 booking@finse1222.no
• Rallarmuseet på Finse er åpnet hver dag 10 – 22. Før dette ta kontakt.
• Oppjusterte Rallarvegrapporter og info om Rallarvegen : www.rallarmuseet.no
• For info sykelpakker: Fjord Tours, 815 68 222, www.fjordtours.no
• Sykkelutleige: Haugastøl Turistsenter mail@rallarvegen.com
• Sykkelutleige: Finse 1222 booking@finse1222.no
• Sykkeltoget går på strekningen Oslo – Bergen – Oslo
Nærmere info: www.nsb.no eller NSB kundetelefon: 815 00 888

Old Navvie’s Road 2012

During the last years, we have had very little snow in Finse, but this year we’re back to normal. In other words: there is still quite a lot of snow on the Navvies’s Road!

Normally you should be able to cycle Navvie’s Road from Haugastøl to Finse in the beginning of July, but you may still encounter some snow until the middle of July.

Until approximately July 20th it is possible to go by train from Finse to Hallingskeid and continue cycling from Hallingskeid to Myrdal / Flåm. The cyclist’s train will this year stop at Hallingskeid in order to make this possible.

Fagernut café is normally open from July 15th to August 1st. according to how fast the snow melts.

Welcome to the Old Navvie’s Road this summer!

Sesongen 2012

Dei siste åra har vi hatt uvanleg lite snø på Finse, medan det i år har vore nærare eit normalt år med omsyn til snømengde. Det er med andre ord framles ein del snø på Rallarvegen!

Det skal vera mogeleg å kunna sykla frå Haugastøl til Finse i begynnelsen av juli, avhengig av om det vert brøytt. Dersom ikkje vil det vera nokre fonner att her til eit stykke ut i juli.

Første delen av sesongen (fram til ca. 20. juli) kan ein ta toget frå Finse til Hallingskeid og sykla vidare derifrå til Myrdal / Flåm. Sykkeltoget vil i år stansa på Hallingskeid slik at dette vert mogeleg.

Fagernut er normalt sett open i perioden 15. juli til 1. august, men dette er avhengig av kor fort snøen smeltar.

Vi vil prøva å få til ein «dugnad» for å spa «sykkelltrillesti» i nokre større snøfonner etter kvart  som sesongen startar slik at det raskast mogeleg skal verta open sykkelveg.

Velkomne på Rallarvegen i sommar!