Author Archive

Fagernut åpent frem til 21. august +

Fagernut er åpent daglig frem til søndag 21. august fra kl 10.00 til kl 16.30
Videre alle helger frem tom 24.-26. september.

Sommerdrøm , romantikk og lidenskap…

Vi har akkurat gjennomført 4 kvelder med konsert med Marian Guddal Hansen  i Rallarmuseet på Finse . God respons med over 100 gjester.

Neste forestilling er 19. og 20. August og siste sjanse 2. og 3. september.

Fagernut

Planlagt åpning av rallarcafeen på Fagernut er 16. juli !

Mangler dugnadshjelp  helga 12.14. august og 26.-28. august

 

Rallarhelga flyttet

Rallarhelga er flyttet til 3. helga 16.-18.- september

Program kommer senere

Rallarvegrapport 2.juli 2011

Rallarvegrapport 2. juli 2011

Det er fortsatt snø mellom Finse og Hallingskeid. Det anbefales
barnefamilier og mindre erfarne/utsyrte sykkelister å ta toget på denne
strekningen. Men pga brannen på Hallingskeid så er det pr dags dato IKKE noen
tog som stopper på Hallingskeid.

Strekningen Haugastøl-Finse:

Det er mulig å sykle denne strekningen . Men pga store nedbørsmengder er det
en del vannskader ,men helt greit å ta seg frem med sykkel.

Strekningen Finse-Fagernut-Hallingskeid-Myrdal :

Det anbefales å ta toget på denne strekningen for barnefamilier og mindre
erfarne/utstyrte sykkelister . Pga lengre strekninger med snø mellom Finse og
Hallingskeid. Og da det pr dags dato er ingen togstopp på Hallingskeid.
Trente / erfarne sykkelister har allerede tatt seg over dette partiet.
Som vanlig blir det fler og fler som gjør dette utover i første halvdel av
juli. Normal drift ventes fra ca midten av juli.

Strekningen Hallingskeid-Myrdal/Vatnahalsen :

På strekningen Hallingskeid og ned til Kleivagjelet er det brøytet og vegen
fri for snø. Obs! Vegen gjennom Kleivagjelet er ikke 100 % sikretog
skiltet.. Vær forsiktig
Pga store nedbørsmengder er det en del vannskader,
men greit å ta seg frem på sykkel.

Strekningen Myrdal/Vatnahalsen – Flåm : Varierende kvalitet
på første del vegen ned fra Myrdal . Vær forsiktig. Siste del
er åpen for normal motorisert trafikk, vis hensyn følg trafikkreglene.

Rallarhelg på Finse 16.-18. september

ENDRING

I år blir Rallarhelga på Finse 3. helga iBunadmannen september 16. – 18 september .

Program kommer senere!Rallarhelg på Finse

Last weekend at Fagernut

We had our last weekend at Fagernut September 25th and 26th 2010. Welcome back in 2011.

Rallarvegrapport 7. april

Det er framleis full vinter på Finse!

Statistisk sett er det mest snø på Finse rundt 1. mai. Deretter tek det til å smelta bort, men ein kan ikkje rekna med å kunna sykla heile Rallarvegen før omlag starten/midten på juli.

Tidlegare sykling på Rallarvegen kan gjerast ved å sykla frå Haugastøl til Finse, deretter ta toget til Hallingskeid/Myrdal og sykla vidare til Flåm. Dette er vanskeleg å seia når blir mogeleg. Vi vil koma attende med meir informasjon når vi ser omlag når dette vert mogeleg.

Siste helg på Fagernut

Vi hadde siste åpningshelg på Fagernut 25. og 26. september 2010.
Fortsatt en del folk langs Rallarvegen.
Takk for i år !