Grupper

Hvis dere er mer enn 10 personer har vi spesielle gruppetilbud

I vår Kafè Rotaren kan vi ta i mot inntil 50 personer.
I Fagernut vokterbolig kan vi også ta i mot inntil 50 fordelt på to serveringstuer med plass til 25 personer i hver stue.