Rallarvegen si historie


Historien bak
I mars 1894 vedtok Stortinget at det skulle bygges en jernbaneforbindelse mellom Christiania og Bergen. Bergensbanen skulle bygges over det vegløse fjellet, og før anleggsarbeidet, som var et av de til da mest krevende jernbaneprosjekter i Europa, kunne settes i gang, måtte det bygges anleggsveier fra Voss, Flåm og Geilo frem til den traseen som banen skulle følge. Dette var en av de første store oppgavene som måtte løses. Alt som trengtes av forsyninger og utstyr måtte transporteres fra bygdene og opp til høyfjellet. Gjennom en kort og hektisk sommersesong gikk det daglig hestetransporter innover fjellet med materialer og utstyr. På begynnelsen av 1900-tallet var det bortimot 2400 mann i anleggsarbeid på Bergensbanen. “Rallar” var betegnelsen på anleggsarbeiderne, ofte utenlandske, som bygde jernbanene i Norge. Dette ga senere transportveien det populære tilnavnet Rallarvegen.

Bergensbanen ble høytidelig åpnet av Kong Haakon 27. november 1909, og i 2009 feiret den sitt 100 års jubileum.