Rallarvegen på sykkel

Rallarvegen på sykkel. Foto: Reisemål Hardangerfjord/Willy Haraldsen, TouristPhotoRallarvegen ble åpnet som sykkelveg sommeren 1974. Det var ikke en ny veg som ble åpnet, men gjenåpning av en gammel og ærverdig anleggsveg. I de første årene etter gjenåpningen var det bare noen hundre syklister som syklet strekningen fra Haugastøl og vestover til Myrdal. Rallarvegen som sykkelveg ble landskjent på slutten av 1980 årene etter at det ble vist et TV-program om turen. Terrengsyklene er blitt populære og interessen for å sykle i fjellet er økt. De siste årene regner vi med at ca 20 000 sykkelturister fra inn- og utland har syklet Rallarvegen hvert år. Fortsatt er Rallarvegen enestående fordi den ikke er blitt utvidet eller modernisert. Byggemetoden og vedlikeholdet er i samsvar med det som var typisk for den tiden som Rallarvegen ble anlagt på, og i dag kan man beundre det imponerende arbeid med murer og broer som ble gjort da vegen ble bygget på slutten av 1800 tallet.
Avstander

Haugastøl til Finse 27 kilometer, Haugastøl til Hallingskeid 48 kilometer, Haugastøl til Vatnehalsen 65 kilometer, Haugastøl til Flåm 82 kilometer.

Hvis du vil vite mer om Rallarvegen anbefales spesielt boken “Rallarvegen” av Tron Bach og Johannes Gjerdåker.

Avstandstabell

  • Haugastøl – Finse 27 km
  • Finse – Hallingskeid 21 km
  • Hallingskeid – Vatnahalsen 14 km
  • Vatnahalsen – Flåm 18 km
  • Vatnahalsen – Myrdal 1,5 km
  • Upsete – Voss 43 km *

*Mellom Myrdal og Upsete må ein nytta lokaltog.