Rallarvegrapport 2.juli 2011

Rallarvegrapport 2. juli 2011

Det er fortsatt snø mellom Finse og Hallingskeid. Det anbefales
barnefamilier og mindre erfarne/utsyrte sykkelister å ta toget på denne
strekningen. Men pga brannen på Hallingskeid så er det pr dags dato IKKE noen
tog som stopper på Hallingskeid.

Strekningen Haugastøl-Finse:

Det er mulig å sykle denne strekningen . Men pga store nedbørsmengder er det
en del vannskader ,men helt greit å ta seg frem med sykkel.

Strekningen Finse-Fagernut-Hallingskeid-Myrdal :

Det anbefales å ta toget på denne strekningen for barnefamilier og mindre
erfarne/utstyrte sykkelister . Pga lengre strekninger med snø mellom Finse og
Hallingskeid. Og da det pr dags dato er ingen togstopp på Hallingskeid.
Trente / erfarne sykkelister har allerede tatt seg over dette partiet.
Som vanlig blir det fler og fler som gjør dette utover i første halvdel av
juli. Normal drift ventes fra ca midten av juli.

Strekningen Hallingskeid-Myrdal/Vatnahalsen :

På strekningen Hallingskeid og ned til Kleivagjelet er det brøytet og vegen
fri for snø. Obs! Vegen gjennom Kleivagjelet er ikke 100 % sikretog
skiltet.. Vær forsiktig
Pga store nedbørsmengder er det en del vannskader,
men greit å ta seg frem på sykkel.

Strekningen Myrdal/Vatnahalsen – Flåm : Varierende kvalitet
på første del vegen ned fra Myrdal . Vær forsiktig. Siste del
er åpen for normal motorisert trafikk, vis hensyn følg trafikkreglene.

Comments: Comments Off on Rallarvegrapport 2.juli 2011