Rallarvegrapport 20. juli 2015 fra Haugastøl Turistsenter

Oppdatert Rallarvegrapport 20 Juli 2015. (see below for English version)

Haugastøl-Finse:
Helt bart og fine forhold for sykling.
Det går sykkeltog hver dag om man ønsker å sykle Finse-Haugastøl på dagstur.

Finse-Hallingskeid:
Det har smeltet veldig mye siden siste rapport, men det fortsatt for mye snø for å kunne sykle denne strekningen.

Hallingskeid-Myrdal:
Denne strekningen blir nå brøytet med gravemaskin. Så vi håper at det er helt bart i løpet av noen dager. Vi oppdaterer så fort det er klart.

Så frem til dette er mulig å sykle denne strekningen om man har godt fottøy og lite bagasje. Det er fortsatt mange snøfonner, så man må beregne ekstra tid for å trille over disse.

Det er 2-3 fonner som er bratte, men det er spadd ut en passasje for å gjøre det tryggere å gå der. Men man må allikevel være svært forsiktig når man passerer der.
Strekningen definitvt ikke å anbefale for barn og syklende med mye bagasje enda.

Myrdal-Flåm:
Helt bart og fine forhold for sykling. Som vanlig er det til tider bratt og steinete på denne strekningen så vi anbefaler å gå i disse partiene. Ønsker man en lengre tur kan man sykle fra Vatnahalsen og tilbake mot Hallingskeid. De første km her er helt snøfri.
Til tross for store snømengder i fjellet er sesongen i gang. Alle sykkelutleier og overnattingsteder er nå åpne. Det går sykkeltog hver dag 11.15 fra Finse, så man kan fint sykle Haugastøl-Finse og så ta toget til Myrdal og sykle resten av veien ned til Flåm.

For mer informasjon og booking av sykkelleie se www.rallarvegen.com

In English:
Updated Rallarvegen report July 20, 2015.

Haugastøl-Finse:
Completely bare and good conditions for cycling.
Daily train from Haugastøl to Finse if you want bike from Finse to Haugastøl. Bikes can be booked at www.rallarvegen.com

Finse-Hallingskeid:
It has melted very much since the last report, but there is still too much snow to ride this stretch.

Hallingskeid Myrdal:
Much of the road is passable now. Several have cycled the last few days, and it is possible if you have good footwear and no luggage. There are still many snowpatches, so you have to allow extra time to walk with your bike over these.
There are 2-3 patches that are very steep. There is a passage dug out here, but you still have to be very careful when passing here.
Stretch definitively not recommended for children and cyclists with luggage yet.

It is decided that the snow is going to be cleared with a machine on the part, so hopefully its ready within a few days. We will update ASAP when we know more.

Myrdal-Flåm:
Completely bare and good conditions for cycling. As usual the road is very steep and rocky at the start so we recommend walking here.. If you want a longer trip you can cycle from Vatnahalsen and back towards Hallingskeid. The first km here is completely bare.
Despite heavy snowfalls in the mountains, the season started. All bikerentaks and hotels are now open. There is bike train departing FInse every day at 11:15, so you can ride Haugastøl-Finse and then take the train to Myrdal and ride the rest of the way down to Flam.

Comments: Comments Off on Rallarvegrapport 20. juli 2015 fra Haugastøl Turistsenter