Veneforeininga

“Venneforeningen 2011”.

Rallarmuseet har en venneforening med ca 130 medlemmer, som bidrar til museet både med pengegaver og dugnadshjelp.

Private/husstand:

Private kan være medlem og betaler kr 250 i året. Dette dekker alle i den aktuelle husstand, hytte eller leilighet, i tillegg er det gratis inngang til Rallarmuseet på Finse. Informasjon nytt blir utlagt på Rallarmuseets hjemmeside.

Innbetaling skjer til Stiftinga Rallarmuséet Finse, Postboks 4, 5719 FINSE. Bankgiro 3450 05 06034. Postbank: 0540 08 37777. Merk giroen med “Venneforeningen xxnavnxx  2011”.

Firma:

Fra og med 2011 kan firmaer være støttemedlemmer til Rallarmuseet ved å betale en årlig

Sponsing på kr 1200

Alle firmaer som betaler årlig sponsing blir tilbudt å bli lagt ut under ”Linker” på Rallarmuseet sin hjemmeside.

Innbetaling skjer til Stiftinga Rallarmuséet Finse, Postboks 4, 5719 FINSE. Konto 0825 08 78975. Merk giroen med “Sponsing v firmanavn  2011”.

Husk å sende en e-post med den adressen som ønskes å få lagt ut under ”Linker” .

”linksiden” vil bli redigert årlig i april , der nye vil bli  lagt til og de som ikke har innbetalt vil bli fjernet